08.11.2016
Petra Seifertová

Číslo 1969, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Arnošta Baňová

Dokument