05.01.2017
Petra Seifertová

Číslo 25, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Rudolf Šneller

Dokument