29.11.2016
Petra Seifertová

Číslo 2090, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Oldřich Josífek

Dokument