01.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 248, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Jiřina Henzlová

Dokument