03.05.2017
Petra Seifertová

Číslo 564, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Miluše Vedralová

Dokument