03.05.2017
Petra Seifertová

Číslo 562, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Libuše Rigová

Dokument