17.05.2017
Petra Seifertová

Číslo 643, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/2789 na p. p. č. 389/1 v k. ú. Šimonovice

Dokument, Snímek