13.06.2017
Petra Seifertová

Číslo 788, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/2784, "Výprež" (km 12) - Horní Hanychov (km 15)

DokumentSnímek