16.06.2017
Petra Seifertová

Číslo 803, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Josefino údolí, Zvolenská, Dvorská, Vojtěšská, Školní, Liberec V-Kristiánov

Dokument