19.06.2017
Kateřina Hartová

Číslo 815, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Rozhodnutí - povolení stavby vodního díla: "Zdislavský potok ř. km 2,74 - 4,97" - Lesy České republiky, s.p.

Dokument