07.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 911, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice ev. č. II/278 (od hlavní pláže Hamerského jezera, směr Břevniště až ke křižovatce Modlibohov), silnice ev. č. III/2783 (od křižovatky se silnicí ev. č. II/278 až do Rozstání a křižovatky se silnicí ev. č. III/27239), silnice ev. č. III/27239 (přes Janův Důl až na křižovatku se silnicí ev. č. II/592), silnice ev. č. II/592 (od křižovatky se silnicí ev. č. III/27239 směr Družcov, kde je obrátka a zpět do obce Osečná a po silnici ev. č. II/278 do obce Hamr na Jezeře

Dokument, Snímek