10.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 926, statutární město Liberec

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 29. 6. 2017

Dokument