12.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 945, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/27252 na ppč. 693/1 k. ú. Dolní Vítkov obec Chrastava

Dokument, Snímek