17.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 964, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení "Telekomunikační metalické kabely (CETIN) - RVDSL1727 C L LIBS140 MET", Liberec V-Kristiánov, ul. Skalní - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí

Dokument