17.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 967, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/03520 v k.ú. Dlouhý Most - Javorník

Dokument, Snímek