Bydlení

Rychlé info:

  • Změnu trvalého pobytu je možné provést pouze v místě nového trvalého pobytu. Pozor - Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu: na Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a na Magistrátu města Liberec
  • Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.
  • Cestovní pas je možné vyřídit ve lhůtě do 30 dnů nebo do 6 pracovních dnů.
  • Hlášenky volných obecních bytů jsou zveřejňovány na webových stránkách města, na úřední desce Magistrátu města Liberec (budova historické radnice), na Odboru školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitním (1. máje 108, budova bývalého Uranu, 2. patro). Pravidla pro přidělování bytů.
  • Umístění do domu s pečovatelskou službou vyřizuje Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje 108, Liberec 3

Co s sebou?

  • Pro změnu trvalého pobytu: občanský průkaz (doklad totožnosti), doklady o oprávněnosti úžívání nemovitosti. Není potřeba mít dopředu vyplněný žádný formulář, při provádění změny občan dostane již vyplněný formulář pouze ke kontrole a k podpisu (platí pro Liberec).

 

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy