06.06.2017
Jan Král

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění

1. Identifikační kód

17-02-06

2. Pojmenování (název) životní situace

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění

3. Základní informace k životní situaci

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění na základě úspěšné zkoušky odborné způsobilosti (zkoušky v autoškole) a splnění ostatních zákonných podmínek.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Podat žádost může pouze osoba, která úspěšně složila zkoušky z odborné způsobilosti a splnila další podmínky pro vydání řidičského průkazu - udělení řidičského oprávnění.
 • V případě podání žádosti osobou, která nedovršila 18-ti let věku, je nutný kromě jeho podpisu též podpis jeho zákonného zástupce na žádosti.
 • Žadatel o řidičské oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti a osobní účast žadatele
 • Cizinci, kteří žádají o vydání řidičského průkazu České republiky (udělení řidičského oprávnění), musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, kde pobývají  nejméně 185 dnů v kalendářním roce.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz, pokud je jeho držitelem (v případě rozšíření řidičského oprávnění)
 • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm, odpovídající aktuální podobě žadatele

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn příslušným pracovníkem a předán žadateli ke kontrole přímo na přepážkovém pracovišti. Žádost nelze předem vyplnit žadatelem.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20-ti dnů 50 Kč v hotovosti hrazený při vyzvednutí na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5-ti pracovních dnů 500 Kč v hotovosti hrazený již při podání žádosti na přepážkovém pracovišti (toto nelze využít při vydání prvního řidičského průkazu).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od podání žádosti (správní poplatek 50 Kč)
 • Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 500 Kč)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S převzetím nového řidičského průkazu odevzdat původní řidičský průkaz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Mohu řídit motorové vozidlo po úspěšném složení závěrečné zkoušky v autoškole, přestože mi ještě řidičský průkaz nebyl vydán a mám podanou žádost o jeho vydání?

Nemůžete - okamžikem nabytí řidičského oprávnění je až fyzické převzetí řidičského průkazu!!!

 

20. Další informace

 • Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.
 • Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

 • Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel (vydaný na základě zkoušky odborné způsobilosti), nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kontaktní osoba

Jan ŠťastnýKateřina Pourová, Ing. Pavlína Šteklová 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.1.2013

Popis byl naposledy aktualizován

13.8.2013

Datum konce platnosti popisu