24.03.2015
neschváleno

Vývoz silničního vozidla

1. Identifikační kód

17-03-08

2. Pojmenování (název) životní situace

Vývoz vozidla do jiného státu.

3. Základní informace k životní situaci

 • Vývoz vozidla do jiného státu a ukončení registrace v ČR.

 • Vydání RZ na vývoz s omezenou platností – max.3 měsíce.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění  jednat  má vlastník silničního vozidla nebo zmocněnec na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz.bod č.3

6. Na které instituci životní situaci řešit

      Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému formuláři „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“ se přikládá:

 • Technický průkaz silničního vozidla (TP).
 • Osvědčení o registraci silničního vozidla (ORV).
 • Všechny vydané tabulky s registrační značkou, které byly vozidlu přiděleny.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií.
 • V případě jednání na základě zmocnění, plnou moc(nemusí být ověřena-nejedná se o změnu vlastníka ani provozovatele vozidla).
 • Do žádosti uvést osobní údaje o řidiči, který bude vozidlo převážet.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz “ ke stažení zde.   Do vyčerpání zásob lze využívat tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ je k dispozici v čekárně registru vozidel.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za výměnu registrační značky 200,-Kč za jeden kus.
 • Platí se na přepážkách při podání žádosti v hotovosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2015.