13.08.2013
Josef Semirád

Žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

1. Identifikační kód

17-02-11

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

3. Základní informace k životní situaci

  • Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.
  • O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti rozhoduje na návrh osoby, jíž byla tato sankce uložena, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které byla příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo jiná osoba na základě plné moci (dále jen zmocněná osoba).

U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Uplynutí poloviny doby výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • Podání žádosti

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), 3. patro, kancelář č. 309, 311, 314 a) – 314 d).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • doklad o zaplacení pokuty, popř. splátek

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel je k dispozici na Odboru dopravy, oddělení registru řidičů, kancelář č. 309,  nebo na internetových stránkách Magistrátu města Liberec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatně.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o návrhu se nelze odvolat; návrh nelze podat opětovně.  

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

  • Lze žádat o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, který byl uložen soudem?

Ano. V daném případě (po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti) lze podat žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Žádost se podává u příslušného soudu, který trest zákazu činnosti uložil.

20. Další informace

Bylo-li žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel vyhověno, je nutné ještě požádat o vrácení pozbytého řidičského oprávnění.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vrácení pozbytého řidičského oprávnění.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Renata Broulíková, Pavel Haflant, Lenka Hryzová, Hana Chládková, Pavlína Šídová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

13.8.2013

Datum konce platnosti popisu