Osobní doklady

Rychlé info:

 • Občanské průkazycestovní pasy vyřídíte v budově Nového magistrátu. Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.
 • Občanský průkaz je vyřízen do 30 dnů.
 • Cestovní pas je možné vyřídit ve lhůtě do 30 dnů nebo do 6 pracovních dnů.
 • Vydání nebo výměnu řidičského průkazu vyřídíte na přepážce v budově Nového magistrátu

Co s sebou?

 • K vydání občanského průkazu je nutné předložit stávající občanský průkaz. Jedná-li se o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit také rodný list, případně další doklady, osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu.
 • K vydání občanského průkazu už nemusíte nosit fotografii. Je pořízena přímo na příslušném pracovišti.
 • Žádost pro vydání cestovního dokladu a fotografie bude pořízena přímo na přepážce. Žadatel předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas). Jedná-li se o první cestovní pas je nutné předložit osvědčení o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (v případě že občan ještě nemá občanský průkaz). U občanů mladších 15 let je nutné předložit rodný list.
 • K vydání řidičského průkazu je potřeba předložit platný doklad totožnosti, řidičský průkaz v případě výměny nebo rozšíření oprávnění, jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm, odpovídající aktuální podobě žadatele.

Co to stojí?

 • Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku s výjimkami - více zde
 • Cestovní pas do 30 dnů; do 15 let - 100 Kč, od 15 let - 600 Kč
 • Cestovní pas do 6 pracovních dnů; do 15 let - 2.000 Kč, od 15 let - 4.000 Kč
 • Řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů - 50 Kč nebo do 5 pracovních dnů - 500 Kč

 

Formuláře ke stažení

Formulář SPEO/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPEO/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.