18.07.2017
Veronika Hiršalová

Cestovní doklady

1. Identifikační kód

SPEO

2. Pojmenování (název) životní situace

Cestovní pas

3. Základní informace k životní situaci

Dle zákona je možné vyřídit cestovní doklad ve dvou lhůtách, do 30 dnů a do 6 pracovních dnů. Rozdíl je ve správním poplatku.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O cestovní pas může požádat jen občan České republiky na kterémkoliv úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.
Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
Občan starší 15 let ale mladší 18 let musí mít k vydání cestovního dokladu souhlas zákonného zástupce (úředně ověřený písemný souhlas nebo podpis zákonného zástupce přímo v žádosti - osobní přítomnost na přepážce)

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Cestovní pas do 30 dnů:
 

Žádost  a fotografie bude pořízena přímo na přepážce. Žadatel je povinen uvést do žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Žadatel předkládá doklad totožnosti;

Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů v žádosti, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění;

 

Pokud se vyřizuje první cestovní pas:

U občana mladšího 15 let: je nutné předložit rodný list dítěte a osvědčení o státním občanství, ale POUZE v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti o pas - na místě, po posouzení dokladů. Doklad o státním občanství pak bude vystavovat krajský úřad – oddělení matrik a státního občanství prostřednictvím úřadu, u kterého je žádost o pas podávána.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Platnost pasu:
- do 15 let - 5 let
- od 15 let - 10 let 

Cestovní pas do 6 pracovních dnů:

Žádost a fotografie bude pořízena přímo na přepážce. Žadatel je povinen uvést do žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Žadatel předkládá doklad totožnosti;

Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů v žádosti, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Pokud se vyřizuje první cestovní pas:

U občana mladšího 15 let: je nutné předložit rodný list dítěte a osvědčení o státním občanství, ale POUZE v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti o pas - na místě, po posouzení dokladů. Doklad o státním občanství pak bude vystavovat krajský úřad – oddělení matrik a státního občanství prostřednictvím úřadu, u kterého je žádost o pas podávána.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Platnost pasu:
- do 15 let - 5 let
- od 15 let - 10 let

V obou případech žádá za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, který také vyhotovený cestovní pas musí vyzvednout. V ostatních případech vyzvedává vyhotovený doklad vždy držitel dokladu po předložení dokladu totožnosti a zaplacení správního poplatku.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Cestovní doklad může být vyhotoven na příslušném úřadě kdekoliv v ČR, případně na zastupitelském úřadě v zahraničí.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Cestovní doklad musí mít občan pro cestování do zahraničí. Tato povinnost platí i pro malé děti.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- doklad totožnosti (platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas)
- jedná-li se o první cestovní pas je nutné předložit osvědčení o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (v případě že občan ještě nemá občanský průkaz)
- u občanů mladších 15 let je nutné předložit rodný list
 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- pro vyhotovení cestovního pasu se formulář nevyplňuje - zařídí příslušný pracovník společně s focením.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

cestovní pas do 30 dnů
- do 15 let - 100,- Kč
- od 15 let - 600,- Kč

cestovní pas do 6 pracovních dnů
- do 15 let - 2.000,- Kč
- od 15 let - 4.000,- Kč

Všechny správní poplatky jsou vybírány při podání žádosti!

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas je možné vyřídit ve lhůtě do 30 dnů nebo do 6 pracovních dnů. 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel cestovního pasu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je nutné ve všech případech podat osobně, není možné elektronické podání.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

16. Jaké jsou související předpisy

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč. Stejnou pokutu lze uložit i za to, že občan neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu příslušnému úřadu.

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Do cestovního pasu není možné zapsat dítě ani titul.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení dokladů a evidence obyvatel - SPEO

Kontaktní osoba

Ing. Veronika Vanerová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

04. 01. 2016

Datum konce platnosti popisu