12.06.2012
neschváleno

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku

1. Identifikační kód

 • SPPR

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.

3. Základní informace k životní situaci

 • U přestupků proti občanskému soužití se jedná nejčastěji o drobné ublížení na zdraví, vyhorožování újmou na zdraví a urážky na cti. U přestupků proti majetku se jedná nejčastěji o krádež, podvod či poškození věci.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oznámit přestupek může každý, tedy i např. svědek přestupku, nejčastěji je to však osoba, která byla přestupkem postižena.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Došlo ke spáchání výše uvedených přestupků, či jiných přestupků spadajících do kompetence přestupkového oddělení Magistrátu města Liberec (např. pokousání psem, atd.). Postup upravuje příslušný právní předpis a oznamovatel s ním bude plně seznámen.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení přestupků - budova Nového magistrátu, Frýdlantská 183 - 2. patro, kancelář č. 212, Mgr. Pavel Žalud
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Nejčastěji je to protokol o podání vysvětlení, který s oznamovatelem sepíší policisté, strážníci nebo pracovníci přestupkového oddělení libereckého magistrátu.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Oznámení přestupku není zpoplatněno.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Zahájení řízení nejpozději do 60-ti dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Osoby, se kterými správní orgán jedná jsou - ten, kdo měl přestupek spáchat,ten proti kterému byl přestupek spáchán, svědci.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Především navrhování důkazů (jména svědků, předložení listin apod.)

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění                                                                                                                          

16. Jaké jsou související předpisy

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Každý účastník řízení je v písemném vyhotovení rozhodnutí seznámen se způsobem odvolání.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Nedostavení se bez omluvy k podání vysvětlení    5 000,- Kč
 • Nedostavení se bez omluvy k ústnímu jednání (svědek)   50 000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy

 • Sousedské spory, incidenty mezi rodinnými příslušníky.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Přestupky na úseku životního prostředí nebo dopravy. Tyto jsou řešeny příslušnými odbornými úřady libereckého magistrátu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení přestupků

Kontaktní osoba

 • Mgr. Pavel Žalud

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 14.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

 • 14.12.2009

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno