Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova

 

Stavba řeší úpravy uvedených komunikací po vjezdy do vnitrobloků (včetně chodníků, schodišť a parkovacích stání), úpravy odvodnění komunikací, nezbytné přeložky inženýrských sítí (veřejné osvětlení)a vegetační úpravy.