Chci se zapojit

komunitní plánování je otevřený proces pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Základním principem komunitního plánování sociálních služeb je, aby tyto  odpovídaly potřebám jejich uživatelů. Je proto nezbytné, aby se do  diskusí a prací na samotném plánu zajištění dostupnosti sociálních služeb zapojilo co nejvíce účastníků, jenom tak je možné  pracovat na  kvalitních a účelných výstupech.

Pokud máte zájem spolupracovat,  obracejte se na jednotlivé manažery pracovních skupin:

 

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny            

Manažer skupiny: Lukáš Průcha                                                                               
Kontakt: lukas.prucha@clovekvtisni.cz, 731 690 480

 

Pracovní skupina pro duševní zdraví                                                                            

Manažer skupiny: Ing. Mgr. Tomáš Hendrych                                                                                     
Kontakt:  tomas.hendrych@nemlib.cz, 724 230 478

Pracovní skupina pro děti a mládež                                                                 

Manažer skupiny: Petr Hampacher                                                                     
Kontakt: petr.hampacher@gmail.com, 728 367 513

 

Pracovní skupina pro ohrožené závislostmi 

 
Manažer skupiny: Olga Merglová
Kontakt: merglova@advaitaliberec.cz , 739 375 492


Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné


Manažer skupiny: Kateřina Šretrová
Kontakt: sretrova@tyfloservis.cz, 608 572 348

 

Pracovní skupina pro seniory  seniory        

Manažer skupiny: Jana Urbanová                                                
Kontakt: urbanova@czasp.cz, 724 765 702