Seznam členů

jméno a příjmení organizace kontakt

Hampacher Petr

manažer skupiny

Maják o. p. s.

728 367 513

Mgr. Činčalová Karla Centrum Generace, o. p. s.

723 449 585

Jírová Kateřina

Centrum LIRA, z. ú.

485 109 564, 724 400 832

Mgr. Jiráňová Světluše Centrum Protěž, z. ú.

 

775 776 161

 

Kyksová Mirka Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

607 013 206

Bc. Guzýová Ludmila Déčko Liberec z.s.

776 331 112

Mgr. Tešnarová Lenka Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp Liberec

728 145 169

Ing. Baštová Světla

MML, oddělení sociálně právní ochrany dětí

485 244 916

Sulovská Ivana

Centrum Kašpar z. s.

Filmový klub Liberec

605 233 974

Musilová Hana Oblastní Charita Liberec

732 729 106

Kuntová Darina MCU KOLOSEUM, o. p. s.

720 996 647

Markéta Taterová

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Libereckého kraje, o. p. s.

liberec@czplk.cz

731 653 005

Simeth Jiří Most k naději, z. s.

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

724 827 968