Seznam členů

jméno a příjmení organizace kontakt

Hampacher Petr

manažer skupiny

Maják o. p. s.

728 367 513

Mgr. Holá Lucie

Centrum LIRA, z. ú.

485 109 564

Jiráňová Světlana Centrum generace o.p.s.

603 515 694

Bc. Tyllová Barbora Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

602 704 359

Bc. Žánová Ludmila Déčko Liberec z.s.

           

776 331 112

Mgr. Tešnarová Lenka SVP Liberec

728 145 169

Ing. Baštová Světla

 

MML, oddělení sociálně právní ochrany dětí

485 244 916

Kočnarová Pavlína

 

Centrum Kašpar o.s.

Filmový klub Liberec

    

605 233 974

Musilová Hana Oblastní Charita Liberec

732 729 106

Mgr. Michalenková Halka HoStHome Start ČR o.s.

                  

777 801 422

Mgr. Pospíšilová Jana Probační a mediační služba

485 244 212

Mgr. Hasoňová Hana MCU Koloseum o. p. s.

720 996 647

Markéta Taterová Centrum pro zdravotně postižené LK, o. p. s

liberec@czplk.cz

731 653 005

Simeth Jiří Most k naději

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

724 827 968