Seznam členů

jméno a příjmení organizace kontakt

Hampacher Petr

manažer skupiny

Maják o. p. s.

728 367 513

Jírová Kateřina

Centrum LIRA, z. ú.

485 109 564, 724 400 832

Mgr. Marečková Jitka Centrum generace o.p.s.

777 053 498

Bc. Tyllová Barbora Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

602 704 359

Bc. Guzýová Ludmila Déčko Liberec z.s.

           

776 331 112

Mgr. Tešnarová Lenka SVP Liberec

728 145 169

Ing. Baštová Světla

 

MML, oddělení sociálně právní ochrany dětí

485 244 916

Sulovská Ivana

 

Centrum Kašpar o.s.

Filmový klub Liberec

ivana.sulovska@centrum-kaspar.cz  

605 233 974

Musilová Hana Oblastní Charita Liberec

732 729 106

Mgr. Michalenková Halka HoStHome Start ČR z.s.

                  

777 801 422

Mgr. Pospíšilová Jana Probační a mediační služba

485 244 212

Mgr. Hasoňová Hana MCU KOLOSEUM, o. p. s.

720 996 647

Markéta Taterová

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Libereckého kraje, o. p. s.

liberec@czplk.cz

731 653 005

Simeth Jiří Most k naději, z. s.

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

724 827 968