Seznam členů

Seznam členů Řídící pracovní skupiny KPSS regionu Liberec

 

 

Jméno / Organizace

Kontakty

Ivan Langr

náměstek primátora města 

734 392 779

Mgr.  Pavel Kalous  

vedoucí odboru školství a sociálních věcí

 

485 243 184

Bc. Vlasta Pavlů

vedoucí odboru sociální péče  

485 244 941

Bc. Kateřina Marcinková 

referent sociálních služeb 

  

485 244 969, 775 860 399

Ing. Stanislav Jäger

metodik komunitního plánování sociálních služeb 

723 407 385

Jana Urbanová

manažer PS pro seniory 

724 765 702

Kateřina Šretrová

manažer PS pro zdravotně znevýhodněné 

608 572 348

Lukáš Průcha

manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny

731 690 480 

Ing. Mgr. Tomáš Hendrych

manažer PS pro duševní zdraví

724 230 478

Olga Merglová 

manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi 

739 375 492

Petr Hampacher

manažer PS pro děti a mládež

petr.hampacher@gmail.com

728 367 513