Seznam členů

Seznam členů Řídící pracovní skupiny KPSS regionu Liberec

 

Jméno / Organizace

Kontakty

PhDr. Mgr. Ivan Langr

náměstek primátora města

734 392 779

Bc. Vlasta Pavlů

vedoucí odboru sociální péče  

485 244 941

Mgr.  Pavel Kalous  

vedoucí odboru školství a sociálních věcí

 

485 243 184

Bc.  Dana Morcová

vedoucí humanitního oddělení  

485 243 184

Mgr. Monika Musilová

Krajský úřad Libereckého kraje

485 226 440

Bc. Zlata Adamcová

Úřad práce

950 132 421

Bc. Kateřina Marcinková 

referent sociálních služeb 

  

485 244 969, 775 860 399

Bc. Olga Merglová 

manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi 

739 375 492

Jana Urbanová

manažer PS pro seniory 

724 765 702

Bc. Kateřina Šretrová

manažer PS pro zdravotně znevýhodněné 

608 572 348

Lukáš Průcha

manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny

731 690 480 

PhDr. Jana Horáková

manažer PS pro duševní zdraví

604 209 619

 

Petr Hampacher

manažer PS pro děti a mládež

petr.hampacher@gmail.com

728 367 513