obec Kryštofovo Údolí

obec Kryštofovo Údolí

Kód obce: 564176
Adresa úřadu: Kryštofovo Údolí č.p. 166. 460 02 Liberec 2

Nachází se ve střední části ORP Liberec u města Liberec. Sousedí s  obcemi Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Liberec, Světlá pod Ještědem, Křižany, Zdislava. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Kryštofovo Údolí a Novina u Liberce o celkové výměře 1733 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor hlavního architekta jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.krystofovoudoli.eu/
Příslušný stavební úřad: http://www.chrastava.cz/

 

 nový územní plán