Mateřské školy

Mateřské školy zřizované statutárním městem Liberec

Název Adresa Ředitel Telefon Email Web
MŠ Nad přehradou Klášterní 149/16
460 01  Liberec 5
Bc. Opalecká Lucie 485 108 340 ms01.lbc@volny.cz www.msnadprehradou.cz
MŠ Rolnička Truhlářská 340/7
460 01  Liberec 2
Mgr. Plačková Miriam 485 108 616 ms02.lbc@volny.cz

www.ms-rolnicka.cz

 

MŠ Sedmikráska Vzdušná 509/20
460 01  Liberec 1
Soukupová
Ilona
485 106 087 mssedmikraska@volny.cz  
MŠ Rosnička Školní vršek 503/3
460 01  Liberec 1
Langerová
Alice
485 106 733 ms05.lbc@volny.cz  www.ms-rosnicka.cz
MŠ Klubíčko
(1 spec. třída)
Jugoslávská 128/1
460 10  Liberec 3
Janečková
Lenka
485 152 675 ms06.lbc@volny.cz  www.materskeskolky.cz
MŠ Korálek
(1 spec. třída)
Aloisina výšina 645/55
460 15  Liberec 15
Jurigová
Vladimíra
482 751 158 koralek@mskoralek.cz www.mskoralek.cz
MŠ V zahradě Žitavská 122/68
460 11  Liberec 11
Bc. Tesařová
Vlasta
482 711 256 ms.vzahrade@volny.cz www.msvzahrade.cz
MŠ Sluníčko Bezová 274/1
460 01  Liberec 13
Bc. Dana Halberstadtová 485 122 672 ms17.lbc@volny.cz www.ms-slunicko.cz
MŠ Liberec,
Stromovka
Stromovka 285/1
460 10  Liberec 10
PaedDr. Kubíčková
Jana
485 151 062 ms18.lbc@volny.cz

www.skolkastromovka.cz

MŠ Delfínek Nezvalova 661/20
460 15  Liberec 15
Blažková Iveta 482 751 750 ms20.lbc@volny.cz www.delfinek-liberec.cz

MŠ Pramínek

(1 spec.třída)

Březinova 389/8
460 05  Liberec 5
Mgr. Palasová
Jana

480 002 113

480 002 763

info@skolkapraminek.cz www.skolkapraminek.cz
MŠ Kamarád Dělnická 831/7
460 06  Liberec 6
Choutková
Milena
485 132 029 ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz
MŠ Jizerka Husova 184/72
460 01  Liberec 5
Mgr. Šindelářová Jana

731 411 516

776 535 058

ms24.lbc@volny.cz  www.msjizerka.estranky.cz
MŠ U Bertíka Purkyňova 458/19
460 14  Liberec 14
Bc. Jeništová
Dana
485 105 673 ms@msbertik.cz www.msbertik.cz
- odloučené
pracoviště
Údolní 985/2 460 01 Liberec 1

 
485 105 609 ms-udolni@msbertik.cz  
MŠ Liberec, Jeřmanická Jeřmanická 487/27
463 12  Liberec 25
Bc. Nevečeřalová
Zdeňka
485 130 004 ms29.lbc@volny.cz  www.msjermanicka.cz
MŠ Čtyřlístek Tovačovského 166/27
460 14  Liberec 14

Kalinová
Jaroslava

 

485 108 232 ms30.lbc@volny.cz

ctyrlistekliberec.cz

 

- odloučené
pracoviště
 
Markova 1334/10 460 14
Liberec 14
  485 121 251    
MŠ Pod Ještědem U Školky 67
460 08  Liberec 19
Flanderková
Jana
482 771 067 ms32.lbc@volny.cz www.ms-podjestedem.cz
MŠ Liberec, Klášterní
(5 spec. tříd)
Klášterní 466/4
460 01  Liberec 5
PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. 485 110 180 info@msklasterni.cz www.msklasterni.cz
-odloučené pracoviště

Husova 991/35,460 01 Liberec 1

  485 146 208    
MŠ Liberec, Matoušova
(2 spec. třídy)
Matoušova 468/12
460 01  Liberec 3
Bc.Janků Michaela 486 162 310 msmatousova@email.cz

www.msmatousova.cz 

MŠ Beruška Na Pískovně 761/3
460 14  Liberec 14
Bc.Sehnoutková
Ladislava
485 123 010 ms41.lbc@volny.cz www.ms-beruska.cz
MŠ Motýlek
(2 spec. třídy)
Broumovská 840/7
460 01  Liberec
Bc. Suchomelová
Martina
485 101 827
485 103 542

ms.motylek@volny.cz


www.ms-motylek.eu
MŠ Jablůňka Jabloňová 446/29
460 01  Liberec 12
Bc. Piňková
Hana

485 123 401

ms53.lbc@volny.cz www.msjablunka.cz
MŠ Klíček
(1 spec. třída)
Žitná 832/19
460 06  Liberec 6
Veselá
Jindřiška
485 130 940
485 130 939
ms54.lbc@volny.cz www.ms-klicek.cz
MŠ Srdíčko Oldřichova 836/5
460 01  Liberec 3
Kadlečková
Jitka
485 103 049 info@srdickoliberec.cz www.srdicko.liberec.net
MŠ Pohádka Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9 Najmanová Jana 485 151 592 ms62.lbc@volny.cz  www.skolka-pohadka.cz
MŠ, Liberec, Dětská Dětská 461, 463 12 Liberec 25 Vacíková Jaroslava 485 130 233 ms64.lbc@volny.cz www.msdetska.cz
MŠ Malínek (1 speciální třída) Kaplického 386, 463 12 Liberec 23 Mgr. Reindlová Jitka 485 134 625 ms67.lbc@volny.cz www.msmalinek.cz
MŠ Kytička Burianova 972/2, 460 06 Liberec Mgr. Charyparová Dana 485 130 971 ms.kyticka@seznam.cz www.mskyticka.com
MŠ Pastelka Švermova 100, 460 10 Liberec 20 Pospíšilová Jana 734 358 155 ostasov@pastelka.info

www.pastelka.info

- odloučené pracoviště Stará 107, 466 01 Liberec 33   734 358 154 machnin@pastelka.info  
ZŠ a MŠ, Liberec, Barvířská Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 Mgr. Kuželka Miloslav 485 108 790 info@zs-barvirska.cz

 

skolka.zs-barvirska.cz

MŠ Hvězdička Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6 Bc. Cvrčková Eva 482 322 095 ms.gagarinova@volny.cz

www.skolkahvezdicka.cz

 


předškolní zařízení, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec

(níže uvedené informace byly poskytnuty jednotlivými předškolními zařízeními)

Název

Adresa

Ředitel

Telefon

Email

Web

Kapacita

II. mateřská škola
Preciosa, o. p. s.
Puškinova 80
463 12 Liberec 24
 
Huková Jana 485 149 163

www.mspreciosa-liberec.cz 48
míst
MŠ Světýlko
(zřizuje Křesťanská
základní škola a materřská
škola J . A.Komenského)
Růžodolská 118/26
460 01 Liberec 11
Bc. Vágner Tomáš 485 106 111 www.sjak.cz 50
míst
Mateřská škola - Liberecká
jazyková školka, o. p. s.
(anglicko-česká mateřská 
škola, anglický jazyk vyučují 
rodilí mluvčí)
Ruprechtická 749/117
460 01 Liberec 12
Pleštilová Blanka 485 107 864 www.english-kindergarten.eu 48
míst
Mateřská škola ZÁŘÍ
(alternativní školství
s respektujícím
přístupem k dítěti
a Montessori prvky)
Malý Cíp 61
 Liberec 16
Kunstová Jana 603 241 957 www.skolazari.cz 15
míst

Mateřská škola U Potůčku

"NONSTOP provoz"

Malodoubská 239, 460 08 Liberec 23 Ing. Rydvalová Renata 724 574 857 www.skolkaupotucku.cz 13 míst
Mateřská škola DOMINO Proletářská 115, Liberec - Doubí Pleštilová Radka 602 101 456 485 105 130 ms-domino.eu

24 míst

 MŠ nabízí aktuálně od 1.9.2015 volná místa,více na webových stránkách

Mateřská škola - U Letiště s. r. o. Husova 87/1094, Liberec Mgr. Tichá Barbora 602 106 515 www.skolkahrou.cz 22 míst
DOCTRINA - ŠŠ, ZŠ a MŠ, s. r. o. Na Perštýně 404/44, Liberec 4 Motyčková Věra 604 873 093 www.doctrina.cz 50 míst
Česko-anglická montessori MŠ Život hrou s.r.o. Štefánikovo nám. 782/5, Liberec 1 Mgr. Minsterová Martina 605 422 554 www.zivothrou.cz/materska-skola 30 míst

 

Informace o Základní škole a mateřské škole pro tělesně postižené

Do mateřské školy pro tělesně postižené jsou přijímány děti od 3-6 let s tělesným a zdravotním postižením i s kombinovanými vadami. Součástí režimu školy je individuální rehabilitační péče fyzioterapeutkou školy, plavání, perličkové koupele, rozvoj senzomotoriky v relaxační místnosti. S dětmi pracují kvalifikované učitelky dle školního vzdělávacího programu pro mateřské školy, který je uzpůsoben podle individuálních možností a výchovně vzdělávacích potřeb dětí. Mateřská škola pravidelně navštěvuje kulturní akce, divadlo, pořádá výlety, vycházky do města.

Adresa a kontakty: Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, telefon 484 845 552, e-mail: msprotp@seznam.cz, webové stránky: www.zsprotp-liberec.cz

 

 

 

Související dokumenty

Naposledy aktualizováno 26.06.2015 11:00 uživatelem Alena Romanopulu