Buk Kostelní

Buk Kostelní

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 174/2 část, 174/1 část

Datum registrace: 26.2.1996

CHARAKTERISTIKA

Vzrostlý solitérní buk (Fagus sylvatica ‚Atropurpurea') v barevné listové formě je jedinečnou dřevinou v centru města, která tvoří výraznou pohledovou dominantu. Strom je zdravý, s  obvodem kmene 361 cm.

Buk lesní je jedním z nejpůsobivějších stromů Evropy. Charakteristický je mohutně klenutou korunou a stříbřitě šedou hladkou borkou. Dosahuje výšky až 40 m. Květy jsou nenápadné a rozvíjejí se současně s rašením listů. Plody jsou tvrdé ostnité číšky s dvěma trojbokými nažkami (bukvicemi), obsahujícími jedlé jádro. Buk je stínomilný. Nejlépe se mu daří ve středních a vyšších polohách. U buku lesního bylo vyšlechtěno mnoho kultivarů, např. buk lesní červenolistý, jehož listy jsou na počátku vegetace zářivě červené a k podzimu nazelenalé.