Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Projekt:    Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 61 – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení. Poskytování sociální služby Azylové domy pro cílové skupiny ženy a rodiny s dětmi (současná nabídka sociálních služeb je na Liberecku nedostačující). 

Fáze projektu:  příprava (pro podání žádosti o podporu)


Aktuality

20.01.2017

Vznikne nový azylový dům a sto sociálních bytů

Díky projektům IPRÚ vznikne v Liberci Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi a také nová síť sociálního bydlení. Liberečtí radní již schválili vypsání výběrových řízení na projektovou přípravu obou projektů.
 

 

O projektu

Předpokládané celkové náklady projektu: 13 100 000 Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů) 85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů) 

Cíle projektu:

Nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení. Poskytování sociální služby Azylové domy pro cílové skupiny ženy a rodiny s dětmi (současná nabídka sociálních služeb je na Liberecku nedostačující). 

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu bývalé MŠ na azylový dům (Ruprechtice, Věkova 318/14)
  • 10 lůžek pro ženy (5 dvoulůžkových pokojů)
  • 3 byty pro rodiny s dětmi

Harmonogram projektu: 09/2017 podání žádosti o podporu
01/2018 - 11/2018 realizace projektu
12/2018 ukončení projektu
01/2019 zahájení poskytování sociální služby

Stav projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586