26.06.2017
Lucie Blažková

Stav projektu

Aktuální stav projektu

06/2017 Zrušeno zadávací řízení na poskytovatele sociální služby Azylové domy; příprava nové zadávací dokumentace na poskytovatele soc. služby Azylové domy; příprava DSP.
04/2017 Vypsáno zadávací řízení na poskytování sociální služby Azylové domy.
03/2017 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti; příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na poskytovatele sociální služby.
03/2017 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (Hlaváček – architekti, s.r.o. - 538.450 Kč s DPH).
02/2017  Ukončena lhůta pro podání nabídek veřejné zakázky (projektová příprava).


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DPS, DPS, AD, IČ)  540 000 Kč 
přestavba objektu na azylový dům (včetně vybavení) 12 200 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP 260 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.) 100 000 Kč