26.04.2018
Monika Klemšová

Stav projektu

Aktuální stav projektu

09/2017-04/2018 Územní a stavební řízení
11/2017 Uzavřena smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem poskytování sociální služby (Návrat, o.p.s. - bez finančního plnění)
08/2017 Převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení po úpravách (DUR, DSP)
07-10/2017 Realizace veřejné zakázky IIna poskytování sociální služby Azylové domy
07/2017 Příprava veřejné zakázky II na poskytování sociální služby Azylové domy
05/2017 Převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení ke kontrole a možným úpravám (DUR, DSP)
04-06/2017 Realizace veřejné zakázky Ina poskytování sociální služby Azylové domy (zadávací řízení bylo zrušeno z důvodu nepřihlášení se žádného uchazeče)
03/2017 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (Hlaváček – architekti, s.r.o. - 538.450 Kč s DPH)
01-03/2017 Realizace veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti
Příprava veřejné zakázky I na poskytování sociální služby Azylové domy
10-12/2016 Příprava veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DSP, DPS, AD, IČ)  540 000 Kč 
přestavba objektu na azylový dům (stavební práce) 13 100 000 Kč
vybavení azylového domu 1 000 000 Kč
technický dozor stavebníka a dozor BOZP 260 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA, studie proveditelnosti apod.) 100 000 Kč