Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

 

Projekt:   Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Cílem projektu je zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně nevyužitý objekt, Liebiegův palác (U Tiskárny 81, Liberec 1), pro vytvoření prostoru pro setkávání obyvatel, kde se budou setkávat členové komunity napříč generacemi, z různých sociálních skupin, za účelem sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.

Období přípravy projektu:  1.4.2016 - 31.5.2018
Realizace projektu: 1.10.2018 - 31.3.2021

Aktuality

04.05.2017

Město startuje projekt sociálního bydlení, opravu Liebiegova paláce a rozšíření ZŠ Kaplického

Liberečtí radní posunuli o kus dál několik rozběhnutých projektů z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).
 

 

O projektu

Projekt: Centrum aktivního života - Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
Program:  Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrované projekty IPRÚ)

Předpokládané výdaje projektu: max. 210 000 000 Kč

85% dotace z EU
10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu

Cíle projektu:
Cílem projektu je zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně nevyužitý objekt, Liebiegův palác (U Tiskárny 81, Liberec 1), pro vytvoření prostoru pro setkávání obyvatel, kde se budou setkávat členové komunity napříč generacemi, z různých sociálních skupin, za účelem sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.


Aktuální stav projektu:

10/2017 Průzkumné práce v budově Liebiegova paláce
09/2017 Podpis smlouvy s dodavatelem projektových prací - Masák & Partner s.r.o.
07 - 08/2017 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
05 - 06/2017 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektové přípravy.
Prohlídky místa plnění zakázky pro potenciální dodavatele projektové přípravy se uskuteční 12.5.2017, 16.5.2017 od 10 hodin.
04/2017 Předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové přípravy.
02/2017 V přípravě; příprava nadlimitního zadávacího řízení na projektovou přípravu.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Hajská
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail: 
tel.: +420 485 243 191