Projektová příprava Cyklostezka Hrazená – Barvířská

 

 

 

Projekt:   Projektová příprava Cyklostezka Hrazená – Barvířská

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) a řešení přístupové komunikace pro zajištění přístupu ke korytu řeky Nisy na území města Liberce v úseku Hrazená – Barvířská. Začátek úseku v křižovatce Hrazená – 1. máje, dále podél řeky Nisy, konec úseku v křižovatce Proboštská – Orlí – Barvířská. Předpokládaná délka úseku 350 m. 

Fáze projektu:  realizace (období 08/2016 - 12/2017)

 

Aktuality

 

01.02.2017

Liberecký kraj podpořil realizaci Cyklotrasy Odra Nisa

Město Liberec získalo dotaci od Libereckého kraje na přípravu realizace dvou cyklostezek v našem městě.
 

O projektu

Projekt: Projektová příprava Cyklostezka Hrazená – Barvířská

Program:  Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 - Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) a řešení přístupové komunikace pro zajištění přístupu ke korytu řeky Nisy na území města Liberce v úseku Hrazená – Barvířská. Začátek úseku v křižovatce Hrazená – 1. máje, dále podél řeky Nisy, konec úseku v křižovatce Proboštská – Orlí – Barvířská. Předpokládaná délka úseku 350 m. 

Fáze projektu:  realizace (období 08/2016 - 12/2017)

Předpokládané celkové náklady projektu: 650 000 Kč
300.000 Kč dotace Liberecký kraj (DÚR)
350.000 Kč spoluúčast SML 
Aktivity projektu:

  • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro úsek Hrazená - Barvířská
  • získání územního rozhodnutí 


Harmonogram projektu: 05/2017 - 06/2017
  zpracování projektové dokumentace (DÚR)
06/2017 - 10/2017  vypořádání majetkoprávních vztahů
11/2017 získání územního rozhodnutí
12/2017 ukončení projektu


Kontakty:
Manažer projektu
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: f
tel.: +420 485 243 573