Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
 

Projekt:    Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Fáze projektu:  realizace (období 03/2016 - 06/2017)

Aktuality

01.02.2017

Liberecký kraj podpořil realizaci Cyklotrasy Odra Nisa

Město Liberec získalo dotaci od Libereckého kraje na přípravu realizace dvou cyklostezek v našem městě.
 

O projektu

 

Projekt: Projektová příprava Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí

Program: Dotační fond Libereckého kraje / Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy

Cíle projektu: Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Fáze projektu:  realizace (období 03/2016 - 06/2017)


Předpokládané celké náklady projektu: 850 000 Kč
200.000 Kč dotace Liberecký kraj (DSP)
650.000 Kč spoluúčast SML 
Cíle projektu:

Projektová příprava pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa (trasa č. 20) na území města Liberce v úseku Košická - Poštovní náměstí. Začátek úseku v křižovatce Dr. Milady Horákové - Košická, podél toku řeky Nisy, překonání ulice Čechova - Hodkovická. Konec úseku na Poštovním náměstí. Předpokládaná délka úseku je 1 800 m. 

Aktivity projektu:

  • zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro úsek Košická - Poštovní náměstí
  • získání územního rozhodnutí 
  • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro úsek Košická - Poštovní náměstí
  • získání stavebního povolení


Harmonogram projektu:     03/2017
podání žádosti o změnu projektu
05/2017 – 06/2017 zpracování projektové dokumentace (DÚR)
06/2017 – 11/2017 vypořádání majetkoprávních vztahů
12/2017 získání územního rozhodnutí
12/2017 – 02/2018 zpracování projektové dokumentace (DSP)
05/2017 získání stavebního povolení
06/2018 ukončení projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: f
tel.: +420 485 243 573