Kolem kolem Jizerek

 

Projekt:    Kolem kolem Jizerek

Program:     Interreg Europe VA Česká republika - Polsko

Cíle projektu: Česko‐polské příhraničí je historicky poddimenzováno v oblasti investic do infrastruktury a cestovního ruchu. Přestože nabízí velké množství společného kulturního i přírodního dědictví, které má přeshraniční dosah (hraniční hrady, prameny společných řek, přírodní rezervace a CHKO...), tak mimo turistická centra mají návštěvníci pouze omezené informace a možnosti přístupu k těmto atraktivitám. Především zde chybí páteřní cyklokomunikace, které by překračovaly hranice, a propojovaly hlavní body zájmu, ke kterým pak budou směřovat čeští i polští turisté. Plánovaný projekt využije potenciálu bohatého společného kulturního a přírodního dědictví v oblasti podhůří Jizerských hor, které zatím leží mimo hlavní oblast zájmu návštěvníků příhraničí. Vytvořením marketingového produktu v podobě páteřního cyklo‐okruhu kolem Jizerských hor projekt řeší problém v podobě nedostatečného přeshraničního propojení jednotlivých bodů zájmu do celistvé trasy.

 

Období přípravy projektu:  1.1.2016 - 30.9.2017


Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu

Projekt:  Kolem kolem Jizerek
Program:  Interreg Europe VA Česká republika - Polsko
Období přípravy projektu:  1.1.2016 - 30.9.201

Rozpočet projektu: max. 48 133,51 EUR
Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg Europe VA Česká Republika - Polsko (max. 85 %)
Realizace projektu:
Bude upřesněno s ohledem na schválení podané žádosti do operačního programu Interreg VA Česká republika - Polsko.

Stav projektu:

06/2017 Podána žádost o podporu. Plánované zasedání Monitorovacího výboru, který bude schvalovat projektové žádosti je 15.2.2018.
03 - 05/2017 V přípravě; příprava projektové projektové žádosti s ostatními partnery pod vedení vedoucího partnera, kterým je Euroregion Nisa CZ.

Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Noswitz
vedoucí oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 576