Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

 

Projekt: Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

    

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Program: Národní program Životní prostředí (výzva č. 13/2016, Ministerstvo životního prostředí ČR)

Období přípravy projektu: 1. 3. 2 017 - 31. 4. 2018
Realizace projektu: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018
Celkové výdaje projektu: max. 2 404 700 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpora alternativních způsobů dopravy prostřednictvím nákupu 2 osobních automobilů s elektro pohonem a 1 osobního automobilu s pohonem CNG.

 

Aktuální stav projektu:

07/2018 Uzavření smlouvy s dodavatelem elektromobilů AUTOTREND, spol. s.r.o. (952 910 Kč bez DPH), Vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin II.
06/2018 Zrušení zadávacího řízení na dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
04/2018 Vyhodnocení zadávacích řízení na dodavatele elektromobilů a dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
03/2018 Vypsání zadávacího řízení na dodavatele elektromobilů a dodavatele automobilu s pohonem CNG/benzin
02/2018 Zajištění nezbytných dokumentů pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
01/2018 Příprava zadávacích řízení na dodavatele elektromobilů a automobilu s pohonem CNG
06/2017 Projekt doporučen k financování.
05/2017 Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR
03/2017 Příprava a podání projektové žádosti

Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace projektů
e-mail:  kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586