Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

 

Projekt: Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

 

Program: Národní program Životní prostředí (výzva č. 13/2016, Ministerstvo životního prostředí ČR)

Období přípravy projektu: 1.3.2017 - 31.4.2018
Realizace projektu: 1.5.2018 - 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: max. 2 404 700 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpora alternativních způsobů dopravy prostřednictvím nákupu 2 osobních automobilů s elektro pohonem a 1 osobního automobilu s pohonem CNG.

 

Aktuální stav projektu:

2/2018 Zajištění nezbytných dokumentů pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
1/2018 Příprava zadávacích řízení na dodavatele elektromobilů a automobilu s pohonem CNG
06/2017 Projekt doporučen k financování.
05/2017 Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR
03/2017 Příprava a podání projektové žádosti

Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: 
tel.: +420 485 243 586