Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

Projekt: Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG

Program: Národní program Životní prostředí (výzva č. 13/2016, Ministerstvo životního prostředí ČR)

Období přípravy projektu: 1.3.2017 - 31.3.2017
Realizace projektu: 1.7.2017 - 31.3.2018
Celkové výdaje projektu: max. 2 404 700 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je podpora alternativních způsobů dopravy prostřednictvím nákupu 2 osobních automobilů s elektro pohonem a 1 osobního automobilu s pohonem CNG.

 

Aktuální stav projektu:

06/2017 Projekt doporučen k financování.
05/2017 Žádost je v hodnocení ministerstvem Životního prostředí ČR
03/2017 Příprava a podání projektové žádosti

Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 188