Stav projektu

Aktuální stav projektu

03/2018 Zpracování DÚR a DSP
02/2018 Uzavřena Smlouva o dílo na projektovou přípravu (FS Vision, s.r.o. – 564.465 Kč)

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 580 000 Kč 
přestavba MŠ (včetně vybavení)   15 040 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP 280 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.) 100 000 Kč