Stav projektu

Aktuální stav projektu

03/2017 příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projektovou přípravu

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ) 580 000 Kč 
přestavba MŠ (včetně vybavení)   15 040 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP 280 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.) 100 000 Kč