Rekonstrukce Liebigovy hrobky

Projekt: Rekonstrukce Liebigovy hrobky

Program: Program Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Období přípravy projektu: 1.7.2016 - 30.4.2017
Realizace projektu: 1.6.2017 - 30.11.2018
Celkové výdaje projektu: max. 1 100 000 Kč

Cíle projektu:
Postupná rekonstrukce nejen Liebigovy hrobky. Cílem projektu je I. etapa kompletní rekonstrukce (exteriér) rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebigovy hrobky), která je zapsána jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29823/5-4116.

 

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu

Cíle projektu:
Postupná rekonstrukce nejen Liebigovy hrobky. Cílem projektu je I. etapa kompletní rekonstrukce (exteriér) rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebigovy hrobky), která je zapsána jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29823/5-4116.

Aktuální stav projektu:

06/2017 Projekt je v realizaci.
04/2017 Podání projektové žádosti do programu Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
03/2017 Výběr zhotovitele díla.
02/2017 V přípravě; příprava veřejné zakázky na zhotovitele díla; příprava projektové žádosti.


Kontakty:

Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 188