Revitalizace dvou parků nad přehradou


Projekt: Regenerace a obnova veřejné zeleně – Park nad přehradou (Blahoslavova, Pekárkova)

 

Program: Operační program životní prostředí 2014-2020 (výzva č. 33, Ministerstvo živ. prostředí)

Období přípravy projektu:  1.4.2016 - 31.12.2017
Realizace projektu: 1.8.2018 - 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: max. 2 398 582 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je provedení revitalizace a regenerace parkových ploch v intravilánu města Liberec (Parky u přehrady – lesopark Pekárkova a menší parková plocha v blízkosti ulice Blahoslavova).


Realizace projektu:
06/2017 Projekt v realizaci.
05/2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory.
02/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace.

 

Kontakty:

Tomáš Trejbal

referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail:
tel.: +420 485 243 453

Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová 
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz

tel.: +420 485 243 188