Revitalizace dvou parků nad přehradou


Projekt: “Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahoslavova a Pekárkova“

 

Program: Operační program životní prostředí 2014-2020; prioritní osa 5.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Období přípravy projektu:  1. 4. 2016 - 31. 12. 2017
Realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 2 095 326 Kč

Cíle projektu:

Plánovaná revitalizace dvou parkových ploch v atraktivní lokalitě u liberecké přehrady v blízkosti centra města navazuje na již dříve realizované úpravy parkových ploch v této oblasti (Lidové sady, Králův Háj). Projekt podpoří nejen zkvalitňování doprovodné infrastruktury, mobiliáře a dalšího vybavení, ale současně zohledňuje podporu biodiverzity lokality vhodným pěstebním opatřením. Vznikne tak prostor pro relaxaci a odpočinek v přírodě blízkém prostředí v intravilánu města.


Realizace projektu:
09/2017 - 03/2018 Výběrová řízení na zhotovitele
05/2017 Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
02/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

 

Kontakty:

Tomáš Trejbal
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: trejbal.tomas@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 453

Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová 
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 188