Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa

Projekt: Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa

Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program 
  Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ)

Předpokládané celkové náklady projektu: 39 800 000 Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů) 85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů) 

Cíle projektu: Zvýšení podílu cyklodopravy prostřednictvím zlepšení nabídky cyklotras pro všechny cílové skupiny obyvatel a zlepšení dostupnosti pro všechny cíle jejich cest (zaměstnání, škola, služby, volný čas). Rozšíření sítě cyklostezek ve městě Liberec a následný nárůst cyklistů v městské dopravě. Řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa.

Fáze projektu: Příprava (pro podání žádosti o podporu).

Aktivity projektu:

 • Výstavba úseku Cyklostezky Odra-Nisa - úsek za ČOV Liberec
  Harmonogram projektu: 09/2017  podání žádosti o podporu
  03/2018 - 10/2018  realizace projektu
  01/2019 ukončení projektu
 • Výstavba úseku Cyklostezky Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí
  Harmonogram projektu: 02/2018 podání žádosti o podporu
  07/2018-12/2019 realizace projektu
  01/2020 ukončení projektu

Stav projektu


Kontakty:

Manažer projektu
Ing. Dana Vorlová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 587