Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa

Projekt: Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklotrasa Odra Nisa

Program:  Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program 
Výzva č. 51 - Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ

Předpokládané celkové náklady projektu: 11 500 000 Kč (úsek za ČOV Liberec)
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů) 85 %  dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů) 

Cíle projektu: Zvýšení podílu cyklodopravy prostřednictvím zlepšení nabídky cyklotras pro všechny cílové skupiny obyvatel a zlepšení dostupnosti pro všechny cíle jejich cest (zaměstnání, škola, služby, volný čas). Rozšíření sítě cyklostezek ve městě Liberec a následný nárůst cyklistů v městské dopravě. Řešení pěší a cyklistické dopravy mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa.

Fáze projektu:  Příprava (zpracování projektové dokumentace) – úseky Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí, předrealizační fáze/realizace – úsek za ČOV Liberec.

Aktivity projektu:

 • Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek za ČOV Liberec
  Harmonogram projektu: 01/2018  podání žádosti o podporu
  03/2018 - 10/2018  realizace projektu
  11/2018 ukončení projektu
 • Cyklotrasa Hrazená - Barvířská a Košická - Poštovní náměstí
  Harmonogram projektu: 2018 projektová dokumentace a podání žádosti o podporu
  2019 - 2020 realizace projektu
  2020 ukončení projektu

 

Kontakty:

Manažer projektu
RNDr. Zdeněk Kadlas
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail:
tel.: +420 485 243 574