Stav projektu

Úsek cyklostezky za ČOV Liberec

Aktuální stav projektu

07 - 08/2017 Aktualizace rozpočtu projektu; zpracování studie proveditelnosti.

Předpokládané dílčí náklady projektu

výstavba cyklostezky (úsek za ČOV Liberec)   17 000 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP 170 000 Kč 
věcné náklady 160 000 Kč 

Úseky cyklostezek Hrazená - Barvířská, Košická - Poštovní náměstí

Aktuální stav projektu

2016 – 2017     Jednání s vlastníky dotčených nemovitostí (pozemků).
03/2017            Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti.


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)      950 000 Kč 
výstavba cyklostezky (úsek Hrazená – Barvířská)   3 000 000 Kč 
výstavba cyklostezky (úsek Košická – Poštovní náměstí) 18 000 000 Kč 
technický dozor investora a koordinátor BOZP        470 000 Kč
věcné náklady (publicita, CBA analýza, studie apod.)        100 000 Kč