Zahradní kompostéry pro občany

 

Projekt: Zahradní kompostéry pro občany

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 68 - Prevence vzniku odpadů)

Období přípravy projektu: 1.1.2016 - 30.4.2017
Realizace projektu: 1.6.2017 - 31.12.2017

Celkové výdaje projektu:
max. 1 000 000 Kč
85% dotace z EU
15% spoluúčast SML
Cíle projektu:
Pořízení zahradních kompostérů pro občany v počtu 500 ks o objemu 720l. Snížení produkce odpadů i způsob dalšího nakládání s nimi, má možnost ovlivnit každý občan, zapojí-li se do systému separovaného sběru odpadů. Statutární město Liberec potažmo odbor ekologie a veřejného prostoru se stará o podporu třídění odpadů v podobě kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a zároveň každoročně přiděluje obyvatelům města zahradní kompostéry. K jejich přidělení využívá tradiční křížovkářskou soutěž. Poptávka po zahradních kompostérech převyšuje nabídku a jejich výherci musejí být losováni. Pořízené kontejnery jsou poskytovány občanům města Liberec s podmínkou, že jsou zároveň vlastníky oplocené zahrady na území města Liberec a to prostřednictvím smlouvy o výpůjčce na 5 let.

 


Aktuální stav projektu:
9/2017 Hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
07/2017 Podaná žádost o dotační podporu do programu OPŽP (výzva č. 68 - Prevence vzniku odpadů)
04/2017 Vypsána výzva na dotační podporu.
03-04/2017 Příprava analýzy potenciální produkce odpadu.
02/2017 V přípravě; příprava žádosti o dotační podporu.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Hajská
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 191