Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května

 

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

 

Fáze projektu: příprava (pro podání žádosti o podporu)

Předpokládané celkové náklady projektu
: 41 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíle projektu:
Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Zajištění bezbariérového přístupu. Zlepšení současného stavu objektu ZŠ.

Aktivity projektu:

  • rekonstrukce objektu ZŠ 5. května (Staré město, Masarykova 400/1)
  • přestavba 4. NP budovy prvního stupně pro vznik třech odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd, technických oborů)
  • pořízení schodolezu
  • zateplení obvodového pláště budovy

Harmonogram projektu: 11/2017 podání žádosti podporu
09/2017 - 07/2018 realizace projektu
08/2018 ukončení projektu

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Monika Obajdinová
manažer oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail:
tel.: +420 485 243 571