Aktuality

16.03.2017

Společných témat, ze kterých lze sdílet zkušenosti, má Liberec i Žitava dostatek

Města Liberec a Žitava, společně s Euroregionem Nisa, dostala dotaci 211 tisíc euro (5,68 milionu korun) na projekt s názvem "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020.
 
19.01.2017

Liberec začne více spolupracovat se Žitavou

Radní města na svém druhém jednání v letošním roce vzali na vědomí informaci o získání dotace na projekt s názvem "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020.