Stav projektu

Aktuální stav projektu

05/2017 Zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení.
03/2017 Zpracování DPS.
Příprava studie proveditelnosti a CBA analýza.
09/2016 Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 1 900 000 Kč).


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 900 000 Kč
přestavba ZŠ (včetně vybavení, schodolezu a zateplení) 38 200 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      750 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč