DESET NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ LIBERCE OČIMA VEŘEJNOSTI

Veřejné fórum je příležitostí pro vás sdělit své názory a vybrat tak spolu s ostatními občany nejnaléhavější problémy k řešení.
Pomozte svými podněty a názory ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města.


Úvod setkání bude patřit vyhodnocení top desítky problémů, které byly definovány v roce 2012 při přípravě Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014-2020. Mezi nejpalčivější problémy občané zařadili např. nepořádek ve městě, slabou cyklo-infrastrukturu, problematické parkování apod. Na základě těchto problémů město již realizuje několik projektů a změn pro lepší život obyvatel města.

Účastníci fóra se budou moci zapojit do diskuzí u kulatých stolů v následujících oblastech: veřejný prostor, životní prostředí, sociální služby, školství a volný čas či doprava v Liberci. Kromě těchto oblastí se také pobavíme o zdraví obyvatel a přivítáme zástupce z řad studentů u „stolu mladých“, kteří se budou věnovat problémům napříč těmito tématy.

Z každé oblasti účastníci fóra svými hlasy vyberou dva největší problémy, z nichž bude vybráno celkovým hlasováním všech účastníků deset největších problémů města Liberec. Před samotným předáním problémů k řešení vedení města budou ověřeny anketou na oficiálních webových stránkách města Liberec.


Doprovodný program:

Mimo samotného fóra je pro účastníky připraven doprovodný program na téma zdravý životní styl a spokojenost obyvatel města, ochutnáme výbornou kávu, vytvoříme společně pocitovou mapu Liberce (místa, která na vás působí pozitivně – bezpečnost, dobrý společenský život, příjemné prostředí, a také místa se zanedbaným prostředím nebo špatnou dopravní situací), vylosujeme výherce tomboly ze všech účastníků veřejného fóra a pro neziskové organizace působící v Liberci jsme připravili soutěž o 3 nejlepší mini-projekty, jejichž výherci budou odměněni finanční částkou 5 000 Kč.
a něco navíc..pro všechny účastníky Veřejného fóra je zajištěno občerstvení.

 

Veřejné fórum 2016 je financováno z projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR „Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci – MA 21“.