Informace pro okrskové volební komise

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

Ve dnech 14. a 15. 10. 2016 se uskuteční II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR:

pátek - 14.00 hod - 22.00 hod
sobota - 8.00 hod - 14.00 hod.

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda 1600,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)
Zapisovatel 1500,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)
Člen 1300,- Kč+400,- Kč (+ 200,-Kč - v případě konání 2. kola senátních voleb)

Vzhledem ke konání voleb do zastupitelstev krajů v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400,- Kč. V případě konání dalšího kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o dalších 200,- Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2016 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.czodkaz Informační servis – Volby.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:

Veronika Hiršalová, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 244 948.