Dny evropského dědictví (EHD)

PRŮBĚŽNÝ SEZNAM OTEVŘENÝCH OBJEKTŮ NA DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 10. 9. 2016
1. Liberecká radnice náměstí Dr. E. Beneše 1  9:00 - 17:00 salonky č. 209, 210, obřadní síň, balkon. Vstup na věž každou půl hodinu časové vstupenky 10. 9. 2016 od 8:30 ve vestibulu radnice a na www.visitliberec.eu od 1. 9. 2016
2. Expozice zapomenuté dějiny města Liberce - radnice náměstí Dr. E. Beneše 1 9:00 - 17:01 Expozice mapuje nejdůležitější milníky historie Liberce vstup bez časových vstupenek
3. Divadlo F. X. Šaldy náměstí Dr. E. Beneše   9:00 - 13:00 Foyer, hlediště, jeviště, herecké šatny, Klimtova opona vstup bez časových vstupenek 
4. Kavárna Pošta náměstí Dr. E. Beneše 24 9:00 - 17:00 interiéry bývalé kavárny vstup bez časových vstupenek
5. Kino Varšava Frýdlantská 285 9:00 - 17:00 interiéry kina - významné architektonické stavby vstup bez časových vstupenek
6.  Liberecké podzemí Lucemburská ulice 8:00 - 16:15 prohlídky v: 8:00, 8:45, 9.30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14.00, 14:45, 15:30, 16:15 časové vstupenky 10. 9. od 7:30 před krytem nebo na www.visitliberec.eu od 1. 9. 2016
7.  Měšťanský dům Růžová ulice 299/3 9:00 - 17:00 vstupní vestibul s dochovanou klenbou, program na zahradě domu, výklad vstup bez časových vstupenek
8.  Kostel Nalezení sv. Kříže Malé náměstí 9.00 - 17.00 interiéry kostela vstup bez časových vstupenek
9.  Valdštejnské domky Větrná ulička 9:00 - 17:00 interiéry středověkých domečků - dnes SŠ vstup bez časových vstupenek
10.  Kostel sv. Antonína Velikého  Sokolovské náměstí 9:00 - 17:00 interiéry kostela, věž vstup bez časových vstupenek
11.  Vila Johanna Liebiega mladšího U Tiskárny 1 9:00 - 17:00 den otevřených dveří Komunitního střediska Kontakt Liberec - různé aktivity vstup bez časových vstupenek
12. Strossova vila Husova 64 9.00 - 17.00 Interiéry vily, prohlídky každou hodinu. časové vstupenky ve vestibulu vily 10. 9. od 8:30 nebo na www.visitliberec.eu od 1. 9. 2016
13. Kulturní a  společenské centrum Lidové sady Lidové sady 425/1 9.00 - 17:00 vyhlídková věž, vnitřní prosotry budovy, zahrada vstup bez časových vstupenek
14.  Severočeské muzeum v  Liberci Masarykova 11 9:00 - 17:00 vyhlídková věž, terasa, prezentace rozpracovaného restaurování Metelkova betlému vstup bez časových vstupenek
15. Oblastní galerie Liberec - lázně Masarykova 723/14 10:00 - 17:00 výtvarný workshop pro rodiny s  dětmi a širokou veřejnost od 10:00 - 13:00 s multikulturním přesahem. Pravděpodobně komentované prohlídky o budově lázní v CZ a DE vstup bez časových vstupenek
16. Technické muzeum v  Liberci Masarykova 424/5 9:00 -17.00 sbírky technických předmětů – automobily, motocykly, jízdní kola, tramvajová doprava apod. vstup bez časových vstupenek
17. Liebiegova vila Jablonecká 41/27 9:00 - 17:00 interiéry vily, sál bájí, věž, zahrady prohlídky každou půl hodinu, časové vstupenky 10. 9. ve vstupní hale vily nebo na  www.visitliberec.eu od 1. 9. 2016
18. Televizní vysílač a  horský hotel Ještěd Horní Hanychov 153 9.00 - 15:00 (prohlídky) poprvé v historii otevřené technické zázemí budovy (nejedná se o prostory otvírané při Oslavách Ještědu) prohlídky každou půl hodinu, časové vstupenky 10. 9. ve vstupní hale hotelu nebo na  www.visitliberec.eu od 1. 9. 2016
19. Kostel sv. Panny Marie U Obrázku Ruprechtice 9:00 - 17:00 interiéry kostela vstup bez časových vstupenek
20. Kostel sv. Bonifáce Horní Hanychov 9:00 - 17:00 výstava "Biskupové litoměřické diecéze", výstava fotografií " Jak vypadal kostel před rekonstrukcí", výstava ornátů, pro děti soutěž: "Znáte liberecké kostely?", ve věži výstava "Vzpomínka na  kostel před rekonstrukcí", v prostorách zvonice výstava "Zvony ve věži", v neděli 11. 9. od 18:00 koncert houslisty Michaela Grubeho vstup bez časových vstupenek
21. Vratislavický kostel Nejsvětější trojice Vratislavice nad Nisou 9.00 - 17:00  Kaple vzkříšení, interiéry kostela, varhany vstup bez časových vstupenek
22.  Vodárenská a  zauhlovací věž Vratislavice nad Nisou 10:00 - 14:00 výstava ve věži, první a druhé patro věže vstup bez časových vstupenek
 
Seznam objektů bude průběžně doplňován o potvrzené objekty