2. zpráva

2. Zpráva o uplatňování územního plánu Proseč pod Ještědem

návrh zprávy (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do pondělí 11. září 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!