Odbor hlavního architekta

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru hlavního architekta
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 305

Odbor hlavního architekta

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 511

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odboru hlavního architekta nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3252

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3518
Nýdrle Jaroslav specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3523
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1 306 48 524 3525

Oddělení urbanismu a architektury

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Franců Lubor specialista analytik a demograf specialista analytik a demograf nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3516
Ing.arch. Kincl Petr vedoucí oddělení urbanismu a architektury architekt správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3535
Lenertová Skřivánková Lenka referent pro technickou a dopravní infrastrukturu nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav specialista - dopravní inženýr nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3506
Šálek Michal specialista inženýrských sítí specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1 304 48 524 3507
Ing. arch. Vitoušová Ivana architekt veřejného prostoru města architekt veřejného prostoru města nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3513

Oddělení územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3533
Hofmanová Michaela referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3527
Lenert Adam referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3515
Ing. Rubášová Klára odborný konzultant v rámci odboru HA
Skalická Kateřina referent oddělení územního plánování registrace vozidel nám. Dr. E. Beneše 1 303 48 524 3517
Stanka Radim referent oddělení územního plánování ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3519
Ing. Teplá Michaela specialista - manažer správy územního plánu ORP Liberec vyjma Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3519
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3578
POPIS ČINNOSTI

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Statutární město Liberec pořizuje nový územní plán. Projektantem byl zpracován návrh územního plánu, který je ve fázi po veřejném projednání. Pro účely prezentace nového územního plánu byly vytvořeny samostatné webové stránky uzemniplanliberec.cz, kde naleznete všechny důležité informace.

Samostatná působnost
1. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení územního plánování
- oddělení ÚAP a GIS
- oddělení urbanismu a architektury

Aktuality odboru

21.12.2017

Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města Liberec

Statutární město Liberec vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy města číslo 4/2017 s účinností od 1. ledna 2018 (na základě usnesení č. 314/2017 zastupitelstva města ze dne 30. 11. 2017).
 
18.11.2016

Radnice na Dnech GIS představila pocitovou mapu a 3D model

Za účasti náměstkyně primátora Karolíny Hrbkové byly v pondělí 14. listopadu v prostorách budovy G Technické univerzity v Liberci zahájeny šestnácté Dny GIS, na kterých si veřejnost mohla během tří dnů rozšířit obzory o geografickém informačním systému.
 
02.11.2016

Dny GIS letos po šestnácté

Možná někdo namítne, že se mu zdá zkratka GIS cizí, že mu geografický informační systém nic neříká. Zkuste se ale na mapy podívat z jiné stránky.
 
21.10.2016

Konzultace územní studie

Odbor hlavního architekta nad rámec stavebního zákona vypisuje veřejnou konzultaci k územní studii vypracované dle stavebního zákona.